Cesta: Registrace


Registrační formulář Truckdriver Club Renault Trucks

*   Společnost, u které jste zaměstnán/-a
*   *
        *
Kontaktní adresa, prosím, uveďte místo bydliště     *
*     *
*   Typ nákladního vozidla RT, které řídíte:
*    Délka praxe s řízením nákladního vozidla  

(den/měsíc/rok)
*      
*   Zvolte si velikost trička v uvítacím balíčku  
*      
         
* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 

   Subjekt údajů se seznámil se Všeobecnými podmínkami Truckdriver Club Renault Trucks a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Volvo Group Czech Republic, s.r.o., IČ: 6105523, sídlem Čestlice, Obchodní 109, PSČ 251 01(dále jen „Správce“) nebo jejím autorizovaným servisům za účelem zasílání obchodních nabídek Správce, za účelem možnosti poskytnout naturální rabat a k marketingovým účelům po dobu trvání obchodní činnosti Správce. Číst více

Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem Truckdriver Clubu, sledující zájem člena klubu a zkvalitnění služeb poskytovaných v síti autorizovaných servisů Volvo Group. Subjekt údajů, který vyplnil Registrační formulář, má právo přístupu k osobním údajům (čl. 13 a násl. nového nařízení GDPR), jakož i další práva stanovená v čl. 16 a násl. nového nařízení GDPR.

Uděluji tímto společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o., IČ: 6105523, sídlem Čestlice, Obchodní 109, PSČ 251 01, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 43796, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

  1. osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní kontakt, zaměstnavatel, datum narození;

  2. účelem zpracování bude: zasílání obchodních nabídek Správce, poskytování naturálního rabatu a marketingové účely po dobu trvání obchodní činnosti Správce;

  3. doba trvání zpracování osobních údajů: po celou dobu mého členství v Truckdriver Clubu;

  4. Osobní údaje Správce může poskytnou zpracovateli, který pro Správce provádí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, který je vybrán po pečlivém zvážení a poskytne Správci maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů; poště/přepravní službě při zasílání Klubové karty, časopisu či jiných marketingových sdělení, a dále se souhlasem člena Klubu nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, kdy Správce disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Správce však ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona a nového nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 „General Data Protection Regulation“  (GDPR);

Prohlašuji, že jsem byl ze strany správce řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.